Rehber: Windows 10 için Windows Media Center indirme

Ilk olarak Windows Media Center nedir?
Windows Media Player’dan ayrı olarak fakat daha gelişmiş bir Windows programıdır? Program yardımıyla TV seyretme, DVD yürütme daha kolay gerçekleşir ve daha keyifli hale gelir. Yalnız Windows XP Media Center Edition, Windows Vista (belirli sürümler), Windows 7 (belirli sürümler) ve Windows 8’de Pro Pack, Media Center pack ile kullanılabilir. Fakat Microsoft Windows 8’de Pro Pack ve Media Center Pack’i satmamaktadır. Daha çok ses ve video biçimi yürütebilmenin yanı sıra görüntüler TV standartında izlenebilmektedir. Media Player’a oranla daha süratli ve eğlencelidir. Microsoft tarafınca geliştirilmesi durdurulmuştur.

Dosyayı indirin: WMC-V8.8.5 – Google Drive

Ondan sonra klasöre çıkartın.
Eki Görüntüle 1563341

1. İŞLEM:
__TestRights. CMD’yi yönetici olarak başlatın.
İşlem bitince C:/Windows/system32 olarak ekranda boş boş bekliyor onu kapatınız.

2. İşlem:
Klasik indirme için InstallerBLUE yönetici olarak çalıştırıyoruz. (Yeşil severseniz onu kurabilirsiniz. Sadece kurulumdan sonrasında uygulama ekranı iç içe girebilir)
Press any key to exit yazısı çıktığında herhangi bir tuşa basarak çıkabilirsiniz. Eki Görüntüle 1563368

Kurulum tamam. Masaüstüne gelmedi ise arama kısmına Windows Media Center yazarak açın. Ve Express seçeneğini seçin.
Ve kullanmaya başlayabilirsiniz.
Silmek için ise Uninstaller’ı yönetici olarak çalıştırmanız kafi. İlk iki denemenizde de kurulmaz ise:
ResetSettings’i yönetici olarak çalıştırıp yine deneyin.

@Echo off
>Nul 2>&1 “%SYSTEMROOT%system32cacls.exe” “%SYSTEMROOT%system32configsystem”
İf “%errorlevel%” NEQ “0” (
Echo: Set UAC = CreateObject^(“Shell. Application”^) > “%temp%getadmin. VBS”
Echo: UAC. ShellExecute “%~s0”, “”, “”, “runas”, 1 >> “%temp%getadmin. VBS”
“%Temp%getadmin. VBS” & exit
)
İf exist “%temp%getadmin. VBS” del /f /q “%temp%getadmin. VBS”
)

%windir%system32reg.exe query “HKLMSystemCurrentControlSetControlSession ManagerEnvironment” /v PROCESSOR_ARCHITECTURE | find /i “AMD64” 1>nul || (
Echo ============================================================
Echo ERROR: This script is for 64-bit systems.
Echo ============================================================
Echo.
Echo.
Echo Herhangi bir tuşa bas…
Pause >nul
Goto: Eof
)
CD /d “%~DP0”
binNSudoC.exe -U: T -P: E “CMD /K CD /d %~DP0”

@mirewotr0661 Sormuştun hocam.