Kernel-Power 41 Hatası | Technopat Sosyal

Günlük Adı:  System

Kaynak:    Microsoft-Windows-Kernel-Power

Tarih:     18.01.2020 23:57:07

Vaka Kimliği: 41

Vazife Kategorisi:(63)

Düzey:     Mühim

Anahtar sözcükler:(70368744177664),(2)

Kullanıcı:   SYSTEM

Bilgisayar:  DESKTOP-RK06UCP

Izahat:

Sistem muntazam kapatılmadan tekrardan başlatılmış. Bu hatanın sebebi sistemin cevap vermeyi durdurması, kilitlenmesi yada beklenmeyen bir halde güç yitirilmesine uğramış olması olabilir.

Vaka Xml'si:

<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">

 <System>

  <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}" />

  <EventID>41</EventID>

  <Version>6</Version>

  <Level>1</Level>

  <Task>63</Task>

  <Opcode>0</Opcode>

  <Keywords>0x8000400000000002</Keywords>

  <TimeCreated SystemTime="2020-01-18T20:57:07.379157600Z" />

  <EventRecordID>17110</EventRecordID>

  <Correlation />

  <Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />

  <Channel>System</Channel>

  <Computer>DESKTOP-RK06UCP</Computer>

  <Security UserID="S-1-5-18" />

 </System>

 <EventData>

  <Data Name="BugcheckCode">0</Data>

  <Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>

  <Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>

  <Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>

  <Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>

  <Data Name="SleepInProgress">0</Data>

  <Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>

  <Data Name="BootAppStatus">0</Data>

  <Data Name="Checkpoint">0</Data>

  <Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>

  <Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">0</Data>

  <Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>

  <Data Name="BugcheckInfoFromEFI">false</Data>

  <Data Name="CheckpointStatus">0</Data>

 </EventData>

</Event>