Edge Kaldırma Yöntemini BAT Dosyasına Çevirme

“Microsoft Edge’i kaldırmak için aşagıdakileri uygulayın:

CMD’ye aşağıda yazan komutu gireceksiniz. Komutun içinde “xxx” yazan yere Microsoft Edge sürümünüzü yazacaksınız.
cd %PROGRAMFILES(X86)%MicrosoftEdgeApplication92.0.902.67Installer

Hemen sonra aşağıdaki kodu yapıştırın.
setup.exe –uninstall –system-level –verbose-logging –force-uninstall”

Not: Burada yazan kodlarla bir bat dosyası oluşturmak istedim fakat yapamadım. Asla yapmadığım bir şey.

Acaba aranızdan biri biliyorsa, bu kodu Edge sürüm numarasını yazdığım şekilde .bat dosyası hazırlayıp bana buradan atabilir mi?

Windows ISO dosyasında, lüzumlu ayarları yapınca, yalnız bu kodları komut isteminde çalıştırıyorum ve Edge tamamen siliniyor.

ISO dosyasına eklemek için .bat dosyası olarak isterim.

Mümkünse sevinirim.